КАКВО Е СОЦИАЛНАТА ЧАЙНА?

Социалната чайна е пространство за чай и билкови напитки, събития, работилници и първо работно място на младежи израстнали в социални домове.

Проектът е създаден през 2014 г. от Мая Донева и Стояна Стоева във Варна, България. Той има за цел да подкрепи млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот. През 2015 г. Социалната чайна отваря официално врати като алтернативно социално пространство, където младите хора с ограничен достъп до пазара на труда да получат своята първа работа.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА СОЦИАЛНАТА ЧАЙНА

teahousevhod