Какво е Социалната Чайна

Социалната чайна е пространство за чай и билкови напитки, събития, работилници и първо работно място на младежи израстнали в социлани домове.


Проектът е създаден през 2014 г. от Мая Донева и Стояна Стоева във Варна, България. Той има за цел да подкрепи млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот. През 2015 г. Социалната чайна отваря официално врати като алтернативно социално пространство, където младите хора с ограничен достъп до пазара на труда да получат своята първа работа.

Идеята стъпва върху три основни етапа:
1. Включване в менторска програма, в рамките на която младежите придобиват знания и умения относно гражданските си права и задължения, развиват социални и комуникационни умения, емоционална интелигентност.
2. Преминаване през обучителен център в рамките на чайната, където ще развият професионални умения в сферата на услугите.
3. Осигуряване на първо работно място, благодарение на което ще имат възможност да работят за подобряване на качествното си на живот.