Какво е Социалната Чайна

Проектът е създаден през 2014 г. от Мая Донева и Стояна Стоева във Варна, България. Той има за цел да подкрепи млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот. През 2015 г. Социалната чайна отваря официално врати като алтернативно социално пространство, където младите хора с ограничен достъп до пазара на труда да получат своята първа работа.

Идеята стъпва върху три основни етапа:
1. Включване в менторска програма, в рамките на която младежите придобиват знания и умения относно гражданските си права и задължения, развиват социални и комуникационни умения, емоционална интелигентност.
2. Преминаване през обучителен център в рамките на чайната, където ще развият професионални умения в сферата на услугите.
3. Осигуряване на първо работно място, благодарение на което ще имат възможност да работят за подобряване на качествното си на живот.


Annual Report for 2015

Annual Report for 2016


Можете да подкрепите младежите, с които работим инвестирайки в нашата Менторска програма. Благодарим ви!

BG86FINV91501204163368

Сдружение „ИДЕА“
При Първа Инвестиционна Банка
(SWIFT FINVBGSF)
или

BG98UNCR70001523291641 

Сдружение „ИДЕА“
При Уникредит Булбанк
(SWIFT UNCRBGSF)


МЕДИИТЕ ЗА НАС

На чай с кауза | Публикация от в. Капитал

Бизнес с кауза – Мисята възможна | Публикация от в. ТРУД