Какво е Социалната Чайна

Социалната чайна е пространство за чай и билкови напитки, събития, работилници и първо работно място на младежи израстнали в социални домове.


Проектът е създаден през 2014 г. от Мая Донева и Стояна Стоева във Варна, България. Той има за цел да подкрепи млади хора от проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде възможност за независим начин на живот. През 2015 г. Социалната чайна отваря официално врати като алтернативно социално пространство, където младите хора с ограничен достъп до пазара на труда да получат своята първа работа.

Идеята стъпва върху три основни етапа:
1. Включване в менторска програма, в рамките на която младежите придобиват знания и умения относно гражданските си права и задължения, развиват социални и комуникационни умения, емоционална интелигентност.
2. Преминаване през обучителен център в рамките на чайната, където ще развият професионални умения в сферата на услугите.
3. Осигуряване на първо работно място, благодарение на което ще имат възможност да работят за подобряване на качествното си на живот.


Годишен доклад за 2015 г.

Годишен доклад за 2016 г.


МЕДИИТЕ ЗА НАС

Стояна Стоева и проектът за социална чайна във Варна

На чай с кауза | Публикация от в. Капитал

Бизнес с кауза – Мисята възможна | Публикация от в. ТРУД