Team EN

The Social Teahouse team

Мая Донева Maya Doneva

Мая Донева

Съосновател на Чайната

Стояна Стоева Stoyana Stoeva

Стояна Стоева

Съосновател, фондонабиране и работа с партньори, ментор

Лилия Харизанова Liliya Harizanova

Лилия Харизанова

Управление на проекти, финанси, стратегическо планиране и развитие, ментор

Miroslava Mileva Мирослава Милева

Мирослава Милева

Координатор събития и управител на Чайната, ментор

Tihomir Donev Тихомир Донев

Тихомир Донев

Председател на сдружение ИДЕА,
техническа поддръжка

Велислав Котевски Velislav Kotevski

Велислав Котевски

Отговорник бар, работа с клиенти, провизии

Виолета Донева Violeta Doneva

Виолета Донева

Управление на кухня

Mariya Atanasova Мария Атанасова

Мария Атанасова

Координатор доброволци – Варна

Николай Николов

Координатор доброволци – Добрич

Rumi

Румяна Петрова

Отговорник PR и социални мрежи