Team BG

Екипът на Социалната чайна

Мая Донева Maya Doneva

Мая Донева

Съосновател на Чайната

Стояна Стоева Stoyana Stoeva

Стояна Стоева

Съосновател, фондонабиране и работа с партньори, ментор

Лилия Харизанова Liliya Harizanova

Лилия Харизанова

Управление на проекти, финанси, стратегическо планиране и развитие, ментор

Miroslava Mileva Мирослава Милева

Мирослава Милева

Координатор събития и управител на Чайната, ментор

Tihomir Donev Тихомир Донев

Тихомир Донев

Председател на сдружение ИДЕА

Виолета Донева Violeta Doneva

Виолета Донева

Управление на кухня

Mariya Atanasova Мария Атанасова

Мария Атанасова

Координатор доброволци – Варна

Николай Николов

Координатор доброволци – Добрич

Rumi

Румяна Петрова

Отговорник PR и социални мрежи