Деца на Балканите

В началото на месец март Социалната Чайна се включи като партньор на Фондация "Деца на Балканите", която координира реализацията на стажантски проект "Learn the skills, share the power", под номер
2018-1-BG01-ESC21-061128
по програма "Европейски Корпус за Солидарност" чрез "ЦРЧР"

Наименование на проекта:

„Learn the skills, share the power“

 

Цел на проекта:

 

„Осигуряване на средства и менторска подкрепа за назначаване на стажанти за придобиване на умения и знания за създаване и управление на социално предприятие.

 

Общ бюджет на проекта: 2342.00 EUR , от които:

200 EUR – за менторска подкрепа.

1272 EUR – за организационни разходи свързани с дейностите по проекта.

250 EUR – за събития.

248 EUR – за разходи по преместване.

372 EUR – заразходи за включване.

 

Период на проекта:  Март – Юли 2021г.