НМД

Одобрен фонд "Бедстващи деца, семейства и специалисти " на Националната мрежа за децата, подкрепен от Фондация "Кахане", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Наименование на фонда:

Спешен фонд „Бедстващи деца, семейства и специалисти“

 

Цел:

 

„Осигуряване на средства за изпълняване на ежеседмично пълноценно , здравословно обедно меню за младежката част от екипа на Социалната чайна. 

 

Бюджет на проекта: 975.00 лв.

Период на проекта:  Януари – Април 2021г.