ТУИ

Одобрен проект от "TUI Care Foundation" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за организиране на групови и индивидуални срещи с психолози

Наименование на проекта:

„Спасители на души – създаване на устойчивост към кризи.“

Цел на проекта:

 

„Осигуряване на средства за организиране на групови и индивидуални срещи с психолози за справяне с последиците от пандемичната ситуация върху екипът на Социалната чайна.

 

Бюджет на проекта: 8 450.00 EUR.

Период на проекта: Ноември 2020г. – Юли 2021г.

   За периода на проекта ноември 2020 до юни 2021  подкрепата, предоставена по проекта „Спасители на души – създаване на устойчивост към кризи.“ по договор за безвъзмездно финансиране с  „TUI Care Foundation“ беше използвана за организиране на групови и индивидуални срещи с психолози, както и за задоволяване на образователните нужди на младежите от Социалната чайна и административния екип.

Финансирането, в размер на 8 450.00 EUR,беше разпределено между 26 деца от ЦНСТ, 14 младежи, 6 професионалисти и 2 доброволци. Средствата бяха използвани за провеждане на терапевтични психологически сесии. Външни професионалисти работиха с младежите в областта на кариерното развитие, създаването на CV, надграждане на знанията им по английски език.

В рамките на проекта бяха проведени 10 групови консултации под формата на коучинг за подобряване екипната работа и 245бр.индивидуални сесии.

Благодарение на получените средства по проекта „Спасители на души – създаване на устойчивост към кризи.“, ограничихме психологическите ефекти от пандемията и подкрепихме младежите в тяхното кариерно развитие.