Аватар

Одобрен проект от Фондация „Български център за нестопанско право“ за участие в програма

„АВАТАР“ | Местни хъбове за гражданска активност

Наименование на инициативата:

„„Къщата на гражданските организации““

Цел на проекта: 

Целта на Програма АВАТАР – Местни хъбове за гражданска активност, е да развие мрежа от организации в България, които имат специална програма за предоставяне на услуги и подкрепа, които БЦНП развива в рамките на Къщата на гражданските организации за местни граждански организации и инициативи съобразно нуждите и местния контекст. Програмата АВАТАР ще се осъществи на няколко етапа, като се започва с проучвателна дейност на нагласите на обществото, разработване на стратегии за действие и прилагане модела на местен хъб.

 

Финансирането на проекта ще започне през есента на 2021г. 

Период на програмата: Юни 2021г.- Април 2022г.