Partners BG

Партньори

Чайната е един многопластов проект, който обединява общност от институции, представители на гражданския сектор, гражданите. Не бихме постигнали това и без социално отговорния бизнес, който редом с нас работи за създаването на свят, в който децата от институциите имат равни възможности за развитие и самостоятелен живот, подобен на децата от традиционните семейства.

Развитието на личностни и социални умения и компетенции, подобряване качеството на живот на децата и младите хора със затруднен достъп до пазара на труда и осигуряване на възможност за личностно и професионално развитие е процес и резултат на постоянни усилия и взаимно сътрудничество.

Всяко организирано при нас събитие с кафе пауза или кетъринг, бизнес среща, обяд, тиймбилдинг, лекция, е принос към нашата инициатива.

Ние дълбоко ценим подкрепата на всички наши партньори през годините за популяризирането на каузата, посветена на социалното включване на младежите и благодарим за съвместната работа.

Ако и Вие сте представител на фирма или организация, която търси своето място и кауза, не се колебайте да се свържете с нас.