БОШ

Одобрен проект от РОБЕРТ БОШ ЕООД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на Менторска програма за младежи израснали без родителска грижа и/или такива идващи от рискова семейна среда

 

Цел на проекта:

 

„Осигуряване на средства за подкрепа на Менторска програма за младежи израснали без родители и/или такива идващи от рискова семейна среда

 

Общ бюджет на проекта: 6000.00 BGN

За периода на проекта Юни 2021г. – Август 2021г. подкрепата, предоставена под форма на спонсорство бе използвана за организиране на ателиета по менторската програма в ЦНСТ „ИЗГРЕВ“, частни уроци по Биология, Курс по кариерно ориентиране и подготовка за кандидатстване за работа, Курсове по финансова грамотност, Дейности по менторската програма свързани с учене чрез преживяване.

 

За осъществяване на ателиета по ментроска програма в ЦНСТ „Изгрев“ ще се  изразходят 1 950лв., за организиране на различни активности -творчески работилници, посещения на културни обекти, спортни занимания и др.

За посещение на частни уроци по Биология ще се изразходят 560лв., за подпомагане на момиче от менторската ни програма при кандидатстване във висше учебно заведение.

За Курс по Кариерно ориентиране и подготовка за кандидатстване за работа и курсове по финансова грамотност ще се  използват 1 950лв. Курсът е базиран на тестово изследване на лични компетенции, целеполагане и практически задачи. Завършва с устен и практически изпит. Екипът ни има разработена методология за предаване на базови познания в сферата на финансова грамотност, с цел постигане на по- високи нива на самостоятелност при младежите в програмата.

За палатков лагер ще бъдат разходвани 1 600лв. Част от дейностите по менторската ни програма са свързани с учене чрез преживяване. Инструмент, както за това, така и за сплотяване на екипа. Целият екип ще извърши почистване на месността и ще проведе обучение за оцеляването в природата.

Период на проекта:  Юни 2020 – Август 2021г.