ИРИС

Одобрен проект от Фондация “Работилница за граждански инициативи” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за самостоятелно издържащите се младежи, които са наети в Социалната чайна във Варна.

Наименование на проекта:

„Чайна семейство – Не сте сами в пандемията!“

 

Цел на проекта:

 

„Осигуряване на средства за наем, режийни, храна и лекарства на петима самостоятелно живеещи младежи за период от 5 (пет) месеца.

 

Бюджет на проекта: 12 500.00 лв.

Период на проекта:  Януари – Май 2021г.

За периода на проекта януари 2021г. до май 2021г. подкрепата, предоставена по програма „ИРИС“ по договор за безвъзмездно финансиране с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ Изпълнението на проект по програма „ИРИС“ по договор за безвъзмездно финансиране с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ приключи. За периода на проекта януари 2021г. до май 2021г. предоставената подкрепа бе разпределена между петимата младежи, включени по него. Средствата бяха използвани за покриване на разходи за наем, режийни, разходи за храна и лекарства.