Кока Кола

Одобрен проект от "Кока-Кола Юрпиън Партнърс Сървисис България" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за придобиване на умения посредством организиране на курсове и обучения, необходими за работа и живот.

Наименование на проекта:

„Социално включване на младежи в неравностойно положение.“

 

Цел на проекта:

 

„Осигуряване на средства за организиране на събития и обучения, необходими за развиването на професионални и битови умения за работата и животът на младежите в неравностойно положение.

 

Бюджет на проекта: 10 000.00 EUR.

Период на проекта: Декември 2020г. – Декември 2021г.