Обучения и консултации

Услуги под покрива на КЪЩАТА

Тематични обучения в помощ на НПО :

 • Управление на финанси;
 • Администриране на проекти;
 • Създаване на устойчиви бизнес модели;
 • Презентационни умения;
 • НПО в дигитализираната среда;
 • Създаване на база данни за вземане на стратегически управленски решения;
 • Нормативна и данъчна рамка и изисквания;
 • Специфични изискания към НПО;
 • Управление на човешките ресурси;
 • Умения за оцеляване в криза и бързо преформатиране на бизнес модела;
 • И много други.

Правни услуги:

 • Платени услуги и консултации:

Регистрация на ЮЛНЦ; Вписване на промени на ЮЛНЦ; Пререгистрация на ЮЛНЦ в Регистъра към Агенция по вписванията; Регистрация на търговско дружество на ЮЛНЦ; Подготовка на правни документи; Комплексни консултации.

 • Безплатни консултации 

По всякакви въпроси, възникнали в дейността на НПО: /под форма на устни консултации или кратко писмо по e-mail/.

Пространство :

 • Зала за събития и обучения- предлагаме ви широко и удобно пространство, където в уютна атмосфера да проведете вашите  работни срещи и заседания; тематични срещи и обучения;
 • Различно пространство, където може да проведете ученически/студенски съвет; 
 • Място, където да разгърнете креативността си с екипа или просто да смените офис средата за малко;
 • Срещни на общността и НПО сектора.