Фонд Активни граждани

 Механизъм за кризисно реагиране на гражданския сектор в община Варна

 

Варна поема голям брой бежанци в следствие на войната в Украйна. Междувременно липсва организация на ресурсите от страна на гражданския, публичния и частния сектор. Проектът “Механизъм за кризисно реагиране на гражданския сектор в община Варна” предвижда създаване на механизъм за отговор при кризисна ситуация като целта на проекта е да се създаде организация и комуникация, която да подпомага организирането на дейности за бежанци, които в момента се припокриват. Проектът ще създаде възможност гражданите да бъдат информирани за начини, по които да подпомогнат гражданския сектор. Проблемът, свързан с войната в Украйна е, че нуждите на бежанците са разнородни, а гражданският сектор във Варна не е добре организиран да откликне ефективно. Проектът ще създаде организация в сектора и партньорства с публичния и частния сектор, за да се осигури максимално добро разпределение на ресурса в града. Това ще се случи чрез изготвяне на информационна платформа за подпомагане на активните организации във Варна, провеждането на 12 срещи на лидери от всички сектори и провеждането на конференция за запознаване с дейностите на гражданския сектор. Проектът ще подпомогне бежанци, които ще получат по-ефикасна помощ, и местните граждански организации, които ще могат да работят по-успешно. Това ще се случи чрез ангажирането на гражданския сектор, социално отговорния бизнес и местните институции.

 

  Проектът „Механизъм за кризисно реагиране на гражданския сектор в община Варна“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.