Социалната чайна става първият лицензиран оператор на Наградата

Международна награда на херцога на Единбург – България официално лицензира Чайната като първата организация във Варна, която ще въведе #Наградата. Обучихме 12 лидери, които ще подпомагат не само младежи от институции, но и всеки млад човек на възраст 14 до 24, които има желание да участва. А какво е наградата?
Международната награда на херцога на Единбург е вълнуваща програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.
До днес над 8 милиона младежи от над 140 страни са предприели редица разнообразни, предизвикателни и доброволни дейности, следвайки личните си цели в своята Програма на Наградата! Включи се и ти!