Как се справят социалните предприятия в извънредното положение

social-startup-s feedback

В периода 3-ти до 10-ти Април 2020-та  беше проведено онлайн проучване, в което се включиха 30 социални предприятия от България. Прочуването цели да регистрира моментното състояние и реакция на социалните предприятия и ефекта, който има въведеното извънредно положение в дългосрочен план спрямо тяхната дейност и социален ефект. Проучването е проведено и инциирано от Сдружение ИДЕА, което администрира дейността на Социалната чайна в град Варна. В последните години в България навлиза една форма на икономическа активност – социалното предприемачество, която е изцяло ориентирана към подпомагането на пълноценния живот и включване именно на уязвимите групи граждани- хора с физически и ментални увреждания, младежи, израснали без родители и др . Социалното предприемачество е изключително силен инструмент за преодоляване на социални проблеми и резултатите, които такъв тип организации постигат създават, както финансова, така и нефинансова стойност.

Смятаме за необходимо да подчертаем нуждата от диалог между социалните предприемачи и релевантните институции, както и  желанието ни да допринесем за възстановяването както на икономическия, така и на социалния сектор- защото все пак в даден момент извънредното положение ще приключи и всички заедно трябва да опитаме да допринесем за новата динамика, в която ще живеем. Целият доклад от проучването е достъпен тук.