Как да създадем Социално Предприятие – наръчник

• Кога настъпва моментът, в който да започна планиране на социален бизнес,
и какъв план ми е необходим в началото?
• От какви хора имам нужда в екипа си, за да правя социален бизнес?
• Социалните предприятия – повече бизнес или повече социален ефект?

Отговорите на тези и други въпроси са събрани в наръчника “Как да създадем социално предприятие?“, който създадохме, за да споделим натрупания опит.

Изтеглете наръчника „Как да създадем социално предприятие?“ на български език тук.
Download the guidebook „How to start a Social Startup?“ in english language here.

Интервю с Димитър Петков

В рамките на една седмица Димитър Петков от екипа на Социалната Чайна участваше в обучението за социално предприемачество, реализирано от българската организация CET по програма Еразъм+. Обучението се проведе в Узана и събра на едно място участниците от Латвия, Испания, Македония, Естония, Хърватска, Полша и Чехия. Добри практики от различните аспекти на социални бизнеси от цяла Европа бяха представени, а Митко успешно представи и примера на Чайната.

Митко, какво научи от седмицата в Узана?
Научих се как да работя в екип и подобрих презентационите си умения. Получих практически знания в сферата на социалното предприемачество. 

Кое за теб беше най-важното преживяване през тази седмица?
Възможността да рефлектирам върху приоритетни за мен проблеми и да намирам решения макар и теоретични. Научих много за себе си в процеса .

Обучението е финансирано от програма Еразъм+, според теб защо предоставянето на такива възможности е важно за младите хора?
Според мен е важно младите хора да имат достъп до неформалното образование и нестандартни практики за учене като цяло, защото това спомага за личностното и професионалното развитие. Средата, в която попадат не може да бъде възпроизведена в класна стая.