За чисто Черноморие

Опазването на околната среда е процес, който обхваща всички ни и който има големи последствия върху качеството ни на живот. В последните години на световно ниво се обръща голямо внимание за начините, по които всеки може да помогне на природата. За съжаление информацията не винаги достига до младите хора поради различни причини – от езиковата бариера до мащабността на нужните действия и неприложимата за нашата среда информация. Младите хора са тези, които най-често използват публични места на открито независимо дали за развлечение или за организиране на дейности. Нужно е да знаят как могат да се погрижат тези места да останат чисти и да спомогнат за устойчивото им развитие. Младите хора са и голяма част от консуматорите в нашата икономика и знанията за това как могат да използват финансите си, за да предотвратят замърсяване на въздуха, водата и земята е от изключително значение.

Нашата цел в рамките на проекта Младежко участие и учене на открито за чисто Черноморие,
финансиран по програма “Младежки дейности” 2020, Община Варна, е да представим екосъобразния начин на живот като нещо достъпно за всеки млад човек и да популяризираме добри практики и мерки за грижа за околната среда на достъпен език и по интерактивен начин, достигайки както младежите и аудиторията на Чайната, така и широката общественост. 

През месец август организирахме летен еко лагер, който открихме с кратка интерактивна лекция на тема “Човешки отпечатък и опазване на околната среда”. По време на обучението представихме основните начини, по които хората влияят неблагоприятно на околната среда и предоставихме възможност на участниците да разпознаят подобни практики в ежедневието си и да предложат алтернативи за положителна промяна.

Продължихме деня с разпъване на палатки, палене на огън в контролирана и безопасна обстановка и приготвяне на вкусна вечеря в полеви условия. Всеки имаше своята лична задача, както и мисия да се стикова с останалите от екипа по общи неща като сглобяване на шатра, обособяване на кътове и следене за правилното третиране на отпадъците.

На втория ден вече беше време да се подготвим за тръгване, а сутринта бе посветена на почистване на плажа и гористата местност над него, както и “разузнаване на боклукчийските ни находки” – видове пластмаса, възможности за рециклиране на различните отпадъци, време за разграждане и къде всъщност трябваше да са тези боклуци, вместо посадени в пясъка и тревата.

На никого не бяха достатъчни тези два дни на учене чрез забавление и по пътя към вкъщи се породиха куп идеи за следващото приключение. А до тогава – следете страницата ни във Facebook за повече информация и интересни събития по проект Младежко участие и учене на открито за чисто Черноморие.