Да отворим кръга

В началото на месец май 2021г. Социалната Чайна стана финалист в програма “Готовност за разрастване”, част от инициативата “Да отворим кръга! – Проект за разрастване на Социалната чайна, чрез отваряне на нови клонове в различни градове в България.

Наименование на инициативата:

„Готовност за разрастване – Да отворим кръга“

Цел на проекта: 

„Разрастване на социалното предприятие „Социалната чайна“ чрез създаване на връзки и нови клонове в различни градове“

 

Общ бюджет на проекта: 10 250.00 EUR , от които:

Период на проекта:  Май– Декември 2021г.

Подкрепата по програма “Готовност за разрастване” ще бъде получена под финансова и

нефинансова форма, във връзка с разрастване на Социалната Чайна и скалиране на нейната

дейност. Отваряне на Социални чайни в други градове в страната и разширяване на дейностите.

Финансовата подкрепа ще бъде предоставена на два транша, като 70% от финансирането в размер

на 14 033.08лв. ще бъдат получени до Юни 2021г. Отаналите 30% , в размер на 6 014.18 лв. ще

бъдат платими до Септември 2021г.

В рамките на проекта ще бъде предоставена и нефинансова помощ под форма на консултации от

външни експерти, с цел развиване на стратегия за разрастване на въздействието от дейността на

организацията. Ще бъдат предоставени инструменти за анализ на подхода за разрастване.

Индивидуални консултации от външни експерти, както и със специалисти от ИНГ Банк с цел

развиване на работещ бизнес модел.