Skip to main content

Кръгла маса "Живот след дома"

Posted: 21.03.2018
Category: Новини

Чайната организира дискусия „Живот след дома“. В рамките на дискусията са поканени експерти от различни институции и организации, които имат отношение за реализацията на младежите, израснали без родители – Агенция за закрила на детето, експерти от различни общински дирекции, неправителствени организации с опит в темата и младежи без родители.
Събитието е с предварителни регистрация, моля попълнете регистрационната форма:
[captainform id=“1158769″]

Home » Блог » Новини » Кръгла маса „Живот след дома“
Социална Чайна